სხვა უპირატესობები

უპირატესობები

ჩვენ ერთად ვამაღლებთ შედეგებს

აქ ჩამოთვლილია ის უპირატესობები, რაც ლოგიკმეტრის სასწავლო ცენტრს გამორჩეულსა და უნიკალურს ხდის საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში:

________________________________________________________________________________________________________________________

  ან  

ერთად ვიზრუნოთ ბავშვებზე.

ლოგიკმეტრის გუნდი ©


2 200 229