სტანდარტები

სტანდარტები

იხილეთ ინფორმაცია, ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით თუ რომელ საფეხურზე რა ცოდნა მოეთხოვება მოზარდს და საფეხურის გავლის შემდეგ რა უნარებს უნდა ფლობდეს.
___________________________________________________________

საქართველოს სტანდარტი საფეხურების მიხედვით

ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი ჩამოტვირთეთ მიბმული ფაილი

ცენტრის მეთოდოლოგია სრულად ფარავს დაწესებულ მოთხოვნებს და შემოაქვს დამატებითი მიდგომები, რაც მასალის ათვისების, გააზრების და დამახსოვრების მეტ შესაძლებლობას ქმნის.

________________________________________________________________________________________________________________________

  ან  

ერთად ვიზრუნოთ ბავშვებზე.

ლოგიკმეტრის გუნდი ©


2 200 229