საფეხურები

საფეხურები

გავეცნოთ ასაკობრივ ჯგუფებსაც

სწავლის ყველა საფეხურს ესადაგება შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფი, თუმცა შესაძლებელია კონკრეტულ საფეხურზე განსხვავებული ასაკის ბავშვები მოხვდნენ. ეს განპირობებულია ბავშვის იმ შესაძლებლობებით, რომლებსაც ადგენს სადიაგნოსტიკო ტესტი ან გავლილი მასალის ათვისების მაჩვენებელი. 

ასაკების რეკომენდირებული განაწილება შემდეგია:


 

________________________________________________________________________________________________________________________

  ან  

ერთად ვიზრუნოთ ბავშვებზე.

ლოგიკმეტრის გუნდი ©


2 200 229