ლოგიკმეტრის უპირატესობები
22 ივნისი 2018

რატომ ლოგიკმეტრი?

ჩვენ ერთად ვამაღლებთ შედეგებს

 

აქ ჩამოთვლილია ის უპირატესობები, რაც ლოგიკმეტრის სასწავლო ცენტრს გამორჩეულსა და უნიკალურს ხდის საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში:

 

 

 

მათემატიკის და წიგნიერების ინოვაციური ონლაინ სასწავლო ვებ გვერდი;

ნახევარი მილიონი ამოცანა და ტესტი დახარისხებული უნარების მიხედვით;

სწავლის პროგრესზე დაკვირვება ტექნოლოგიის გამოყენებით;

ყოველკვირეული ელექტორნული ანგარიშები და ონლაინ სტატისტიკა;

კვარტლის ანგარიშები და მეთოდისტის დასკვნები;

მოსწავლის ცოდნის შეფასების თანამედროვე მიდგომა;

ინდივიდუალური კონსულტაცია მშობლებთან;

საქართველოს და საერთაშორისო სტანდარტების ჰარმონიზება;

 თანამედროვე სასწავლო გარემო;

სწავლების პროცესში თვალსაჩინო ინსტურმენტების გამოყენება;

მაღალკვალიფიციური პედაგოგები; -მობილური, მცირე ჯგუფები ასაკების მიხედვით;

თითოეული გაკვეთილის ჩატარება დამუშავებული სცენარებით;

ბავშვებთან მეგობრობის და ხალისით სწავლის თავსებადობა❗

 

 

რეგისტრაცია სასურველ კურსზე:


დელისის ქ. 2, თბილისი, საქართველო.

2 200 229

ყველა სიახლე »