ახალი პროგრამა ლოგიკმეტრში – MATH IN ENGLISH!!!
14 თებერვალი 2018

ახალი პროგრამა ლოგიკმეტრში - მათემატიკა ინგლისურად!!!

 

პროგრამა დაფუძნებულია აშშ-ს ერთიან სტანდარტებსა და სინგაპურის მათემატიკაზე. ამ სტანდარტებზე დაყრდნობით შექმნილი თითოეული გაკვეთილის სცენარი ბავშვს ადრეული ასაკიდანვე განუვითარებს უნარებს, რომ მათ უფრო ადვილად ჩააბარონ SAT, GRE, GMAT და მსგავსი სპეციალიზირებული გამოცდები.

გაკვეთილის პროცესში ვიყენებთ თვალსაჩინოებებს, რომელიც ეხმარება ბავშვებს, მარტივად დაიმახსოვრონ მათემატიკური ტერმინები, მსჯელობის გზით ამოხსნან რთული ლოგიკური ამოცანები. ტერმინოლოგიის, ტექნიკისა და სტანდარტიზებული მიდგომების ინგლისურად შესწავლის გარდა, გაკვეთილების სცენარები შეიცავს ინოვაციურ მიდგომებს სწავლისადმი მოტივაციის ამაღლების მიზნით და ითვალისწინებს სამყაროს შეცნობას მათემატიკის საშუალებით.

 

კვირაში ერთი ვიზიტი - 2 სესია - ჯამში 2 საათი
ჯგუფში მაქსიმუმ 10 მოსწავლე
 


ღირებულება თვე (8 სესია) - 175 ლარი
სწავლა იწყება 15 მარტს, 2018

ჩაეწერეთ 27 თებერვლის პრეზენტაციაზე:

 0322 200 229;

 info@logicmeter.com;

 მოგვწერეთ ფეისბუქზე პირადი შეტყობინების სახით.

 

სწავლის დაწყებამდე ბავშვებს ჩაუტარდებათ გასაუბრება და ტესტირება
ლოგიკმეტრის გუნდი დაგიკავშირდებათ სხვა დეტალებისთვის.
ავარჯიშე გონება ლოგიკმეტრში.

 

________________________________________________________________________________________________________________________
 

The new Program from Logicmeter – MATH IN ENGLISH!!!

The course is based on Common Core Standards of USA and Singapore Math. The lesson plans elaborated based on these methodologies will help students to improve their skills and more easily pass specialized tests like SAT, GRE, GMAT etc. Visual components used during lessons improve the ability to easily remember the terminology. Students try to solve difficult problems through logical reasoning. Besides terminology, technics and learning standardized approaches in English, each lesson plan introduces innovative approaches to increase the motivation towards this discipline and understand the world through mathematics.

 

One visit in a week for 2 hours – 2 sessions

Maximum 10 students in the group

Each level has only 10 places – Totally 40 places

 

Price - 175 Gel per month (8 sessions)

Starting date: March 15, 2018

 

Register on Presentation which will be held on February 27.

0322 200 229;

info@logicmeter.com;

Send us a private message on Facebook.

 

Before the course starts, students will be tested and interviewed

Logicmeter team will contact you for clarifying remaining details.

Train the Brain at Logicmeter.

ყველა სიახლე »