მასტერკლასების სერია მათემატიკაში!
15 მარტი 2021

მასტერკლასების სერია მათემატიკაში

 

 

 

 

 

ასაკობრივი დონე 5-6 კლასის მოსწავლეებისთვის

შეხვედრა კვირაში 2-ჯერ. შეხვედრის ხანგრძლიობა 1.5 საათი.

შეხვედრა სამშაბათს და პარასკევს 17:00-ზე დისტანციურად პროგრამა zoom-ის დახმარებით.

ჯამში 8 შეხვედრა, 12 საათი.

მასტეკლასის ვიზიტორთა რაოდენობა მაქსიმუმ 15, ადგილები შეზღუდულია.

კურსის საფასური 160 ლარი

მიმდინარე კურსების პარალელურად აღნიშნულ კურსზე რეგისტრაციის შემთხვევაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით და გადაიხდით 135 ლარს.

კურსი დაიწყება 6 აპრილს და დასრულდება 30 აპრილს.

კურსის პარალელურად გექნებათ წვდომა პორტალზე logicmeter.com.

კურსის პარალელურად მონაწილეები იმუშავებენ მასტერკლასის შესაბამის საკითხებზე ჩვენს პლათფორმაზე logicmeter.com

მასტერკლასების სერიის დასრულების შემდეგ მოსწავლე მიიღებს სერტიფიკატს.

 

შეხვედრები გაიმართება შემდეგ თემებზე:

1. მოქმედებები და ამოცანები წილადებზე და ათილადებზე

 • ერთმნიშვნელიანი წილადების შეკრება/გამოკლება
 • სხვადასხვამნიშვნელიანი წილადების შეკრება/გამოკლება
 • წილადების გამრავლება/გაყოფა
 • მოქმედებები ათწილადებზე
 • ამოცანები წილადებსა და ათწილადებზე

 

2. პროცენტი და ალბათობა

 • პროცენტის გამოთვლა
 • წილადის და პროცენტის მიმართება
 • ათწილადის და პროცენტის მიმართება
 • ფასდაკლება
 • შეუძლებელი და აუცილებელი ხდომილობების ალბათობა
 • ალბათობის გამოთვლა
 • ფაქტორიალი

 

3. მოქმედებები ფულზე

 • ფულადი ერთეულები
 • მოქმედებები ფულზე
 • ფულის დახურდავება
 • ფასდაკლება, გადასახადი, ჯარიმა
 • ამოცანები ფულზე

 

4. მონაცემთა ანალიზი

 • ცხრილის გარჩევა
 • სვეტოვანი დიაგრამა
 • წრიული დიაგრამა
 • პიქტოგრამა
 • ვენის დიაგრამა
 • ამოცანების ამოხსნა დიაგრამებით

 

5. პერიმეტრი, ფართობი

 • სამკუთხედის, ოთხკუთხედის და შერეული ფიგურების პერიმეტრი
 • ოთხკუთხედის და შერეული ფიგურების ფართობი
 • მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი
 • პერიმეტრის და ფართობის მიმართება

 

6. დრო, სიჩქარე, მანძილი

 • გამოთვალე მანძილი
 • გამოთვალე დრო
 • გამოთვალე სიჩქარე
 • ამოცანები დროის, სიჩქარისა და მანძილის მიმართებაზე.

 

7. საკორდინატო სიბრტყე

 • საკოორდინატო ბადე
 • ღერძები და მეოთხედები
 • წერტილის კოორდინატი
 • ღერძული და ცენტრული სიმეტრია

 

8. მათემატიკოსები და ლოგიკური მსჯელობა

 • ცნობილი მათემატიკოსები
 • პროპორცია
 • ანალოგიები
 • ორი მოქმედების კავშირი
 • სააზროვნო ამოცანები

 

ყველა სიახლე »