სწავლება

ლოგიკმეტრის ცენტრებში

მათემატიკა

ლოგიკა

წიგნიერება

ინდივიდუალური დაკვირვება და კონსულტაცია
ელექტრონული და ბეჭდური რეპორტინგი
შეუზღუდავი წვდომა logicmeter.com-ზე
ჯგუფში მაქსიმუმ 12 ბავშვი  

ვის შეუძლია ისწავლოს?

ყველა ბავშვს, ვინც შეესაბამება ცენტრის ასაკობრივ ჯგუფებს.

კლასები


0
I
V

რას მოიცავს თითოეული საფეხური?

ჩვენ არ ვასწავლით უბრალოდ მათემატიკას, არამედ თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით ვეხმარებით ბავშვებს განივითარონ ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება. დღეიდანვე ვამზადებთ უნივერსიტეტის, კარიერისა და წარმატებული ცხოვრებისთვის.

სასწავლო გეგმა სრულად

მეთოდოლოგია

პრაქტიკული და ინტერაქციული სწავლება

სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე მეთოდოლოგიით, რომელიც დაფუძნებულია პრაქტიკულ და ინტერაქციულ მიდგომებზე. მოსწავლეები ეჩვევიან როგორც ინდივიდუალურ, ისე ჯგუფურ მუშაობას, ითავსებენ როგორც ლიდერის, ისე ჯგუფის წევრის როლს.

სპეციალური სასწავლო ინვენტარი

მოსწავლეებს საშუალება აქვთ არა მხოლოდ თეორიულად, არამედ თვალსაჩინო მაგალითებით დაინახონ ისეთი მოქმედებები, როგორიცაა ტოლობა, ნაწილებად დაყოფა თუ გამრავლება. მუშაობის პროცესში გამოყენებული მრავლფეროვანი ინსტრუმენტები მასალის ათვისების, დამახსოვრების და პრაქტიკასთან დაკავშირების საუკეთესო საშუალებაა.

ანგარიშები და წახალისება

ცენტრის გუნდი მუდმივ კონტაქტზეა მშობლებთან. თანამედროვე ტექნოლოგიის მეშვეობით და ინდივიდუალური შეხვედრებით მშობლები ყოველთვის საქმის კურსში არიანი შვილების პროგრესის და მიღწევების შესახებ. ჩვენ ერთად ვგეგმავთ სწავლის წახალისების ფორმებს.

რეგისტრაცია

ვიდეო მასალა

Logicmeter-ის მეთოდოლოგია

რა არის ლოგიკმეტრი?

გიორგი კეკელიძის ლექცია

ლევან ბერძენიშვილის ლექცია

დათო ტურაშვილის ლექცია

როგორ მუშაობს

მათემატიკის ფესტივალზე

გიორგი კეკელიძე

გვანცა გიორგაძე

ნახევარფინალი

ლევან ბერძენიშვილი

სტუმრად თბილისიმოლში

სტუმრად 55-ე სკოლასთან

ავარჯიშე გონება

ცირა ბარქაია